Polityka prywatności i cookies

Zapoznaj się z polityką prywatności

Przepisy
ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Administrator danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Faustyna Kowal STUDIO PROJEKTOWANIA WNĘTRZ, NIP: 8161658252, REGON: 384442200, woj. Podkarpackie, pow. leżajski, Kulno 127, 37-303 Kuryłówka, oddział w Krakowie pod adresem: ul. Armii Krajowej 9a, 30-150 Kraków.

Polityka prywatności i cookies

 1. Klient powierza Administratorowi, na czas trwania Umowy, przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Administratora, w tym prawidłowego wykonania Umowy oraz do podjęcia działań na żądanie Klient, którego dane dotyczą przed zawarciem Umowy.
 2. Powierzenie odbywa się na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 3. Administrator oświadczają, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
 4. Administrator oświadczają, że wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Klient upoważnia Administratora do udzielenia, upoważnień do przetwarzania danych osobowych Klienta osobom zatrudnionym u Administratora oraz świadczącym usługi na rzecz Administratora, za pomocą których będzie wykonywał usługi na rzecz Klienta. Administrator zobowiązuje są do przekazywania listy osób upoważnionych na wniosek Klienta.
 6. Administrator zapewnia ochronę powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i w tym celu zobowiązuje się między innymi:
 1. nie przetwarzać danych osobowych w innym zakresie i innym celu niż określonych wyżej,
 2. zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed naruszeniem ochrony danych osobowych,
 3. dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienia wydane przez Administratora,
 4. zobowiązać osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do zachowania tych danych w tajemnicy zarówno w trakcie zatrudnienia u Adwokatów, jak i po jego ustaniu,
 5. podjąć wszelkie środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania wymagane na mocy art. 32 RODO;
 6. pomagać Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
 7. pomagać Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
 8. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Klienta usunąć lub zwrócić mu wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie;
 9. niezwłocznie informować o wszelkich naruszeniach ochrony danych osobowych przetwarzanych w imieniu Klienta;
 10. przeszkolić z zakresu ochrony danych osobowych swoich pracowników oraz inne osoby, które przetwarzają dane osobowe Klienta;
 11. udostępniać Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków opisanych w punktach a-j.

Uprawnienia

Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw Klient może kontaktować się z nami e-mailowo pod adresem biuro@kowal.studio lub pisemnie na adres: ul. Armii Krajowej 9a, Kraków 30-150 z dopiskiem „Dane osobowe Faustyna Kowal STUDIO PROJEKTOWANIA WNĘTRZ”.

Jeśli Klient ma wątpliwości odnośnie zgodności z prawem przetwarzania swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Rzeczpospolitej Polskiej jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres, przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

Stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w szczególności w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w wykorzystywanej wyszukiwarce internetowej.